Çalışan Adayları

Çalışan Adayları

Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, çalışan adaylarının ilgili iş pozisyonuna ilişkin olarak uygunluk ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi sürecinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Yeşilmeşe Tarım Ürünleri Limited Şirketi’nin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur.

4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 419. maddesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata göre;

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri, Hukuki Sebepleri ve Amaçları

Kişisel verileriniz; çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacına ilişkin olarak; iş başvuru formu, gönderdiğiniz e-postalar, Türkiye İş Kurumu, çalışan referansları kanalıyla ve yüz yüze görüşmeler yoluyla elde edilmekte, elektronik ve fiziki ortamlarda işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 4. maddesindeki kişisel verilerin korunması hukukunun temel prensiplerine uygun olarak ve “sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verileriniz, işe uygunluk ve yetkinliğinizin değerlendirilmesi kapsamında incelenmekte, referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında İş Başvuru Formunda ismini belirttiğiniz kişilerle görüşülebilmekte ve sadece bu amaçla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası

İş başvuru sürecinde toplanan kişisel verileriniz şirketimizce özenle ve gizlilik içinde, işe uygunluğunuzu belirlemek amacıyla işlenecek ve en fazla 1 yıl, aynı ve benzer iş pozisyonlarında değerlendirilmek üzere muhafaza edilecektir.

Kişisel verilerinize; sadece Şirketimizde işe alım konusunda yetkili kişiler, işe alım amacıyla erişebilecektir.

Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz KVKK’nın ilgili hükümleri ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak imha edilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız için;

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre web sayfamızda  yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formunu” kullanarak Yeşilmeşe Tarım Ürünleri Limited Şirketine iletebilirsiniz.

 

İndirmek için tıklayınız.