Tedarikçi - Hizmet Sağlayıcı

Tedarikçi - Hizmet Sağlayıcı

Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği:

Veri sorumlusu sıfatıyla, Yeşilmeşe Tarım Ürünleri Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, aşağıda belirtilen kişisel verileriniz ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dâhilinde işlenmelerini gerektiren amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenecektir.   

 

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz:

 

Kimlik: Ad soyad, TC kimlik numarası

İletişim: Telefon numarası, mail adresi

Finans: Banka hesap bilgileri

Tedarikçi İşlem: Firma unvanı(gerçek kişi), fatura bilgileri

Diğer: Araç plakası

Fiziksel Mekân Güvenliği: Güvenlik kameraları ile alınan görüntü kayıtları

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz;

 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,
 • Nakliye, sevkiyat, kargolama işlemlerinin yerine getirilmesi,
 • Ödeme, faturalandırma gibi finans ve muhasebe işlemlerinin yapılabilmesi,
 • Ürün/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

amacıyla işlenecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz; çalışanlarımız tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik kanallar kullanılarak elde edilir. Elde edilen kişisel verileriniz; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi” , “kanunlarda öngörülmesi” , “sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması” gibi nedenlerle veya veri sahibinin açık rızası alınarak, KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında işlenecektir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz;

 • Faturalandırma işlemleri ve diğer yasal yükümlülükler dolayısıyla, Gelir İdaresi Başkanlığına
 • Ürün, sevk işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla, müşterilerimize
 • Ödeme ve finans işlemleri dolayısıyla, bankaya
 • Kullanılan muhasebe programı dolayısıyla, yazılım firmasına ve bu konuda teknik destek alınan firmaya
 • Anlaşmazlık yaşanması durumunda avukatımıza ve adli makamlara

6698 Sayılı Kanun’un 8. maddesindeki şartlar çerçevesinde aktarılacaktır.

Ayrıca;

 • İş ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kullanılan e-posta hizmet sağlayıcısının (Microsoft “Hotmail”) yurt dışı merkezli olması ve “whatsapp” kullanılması nedeniyle kişisel verileriniz Kanun’un 9. maddesine uygun olarak yurt dışına aktarılmaktadır.

 

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre web sayfasından temin edebileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formunu” kullanarak Yeşilmeşe Tarım Ürünleri Limited Şirketi’ne iletebilirsiniz.

İndirmek için tıklayınız.