Müşteriler

Müşteriler

Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Aydınlatma Metni

Veri sorumlusu sıfatıyla, Yeşilmeşe Tarım Ürünleri Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dâhilinde, işlenmelerini gerektiren amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenecektir.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz; adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, telefon numaranız, adresiniz, mail adresiniz, imza bilgileriniz, çek bilgileriniz, sipariş bilgileriniz ile işletmemize gelmeniz durumunda güvenlik kamerası vasıtasıyla alınan görüntü kayıtlarınızdır.

Kişisel verileriniz; iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişimin sağlanması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, satış işlemlerinin yapılması, yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel verileriniz; çalışanlarımız tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik kanallar vasıtasıyla toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz; “Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” , “Kanunlarda öngörülmesi” ve “Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak veya açık rızanız alınarak KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında işlenecektir.

Kişisel verileriniz;

  • ·Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Vergi Dairesine, Ticaret Bakanlığına,
  • ·Ödeme ve finans işlemleri dolayısıyla bankaya,
  • ·Kullanılan muhasebe programı dolayısıyla yazılım firmasına ve bu konuda teknik destek alınan firmaya
  • ·Muhasebe işlemleri dolayısıyla smmm ve ymm’ye
  • ·Anlaşmazlık yaşanması durumunda avukatımıza ve adli makamlara
  • Kanun’un 8.maddesindeki şartlar çerçevesinde aktarılacaktır.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre web sayfamızdan temin edebileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formunu” kullanarak Yeşilmeşe Tarım Ürünleri Limited Şirketi’ne iletebilirsiniz.

İndirmek için tıklayınız.